દેશનું એક એવું રાજ્ય જ્યાં હિન્દુ પણ કરી શકે છે બે લગ્ન, જાણો અલગ કાનૂન

સમાન નાગરિક ને લઈને દેશમાં ખૂબ જ ચર્ચા જોવા મળતી હોય છે. આ વિશે લોકો પોતાના અલગ-અલગ મંતવ્ય રજૂ કરતા હોય છે. જ્યારે દેશમાં સહિતા લાવવાની વાત કરવામાં આવે તો ગોવા નું નામ સૌપ્રથમ લેવામાં આવે છે. કારણકે ગોવામાં એક અલગ નાગરિકતા છે જેમાં હિંદુ પુરુષ બે લગ્ન કરી શકે છે.

ફક્ત ગોવામાં નિયમ અલગ છે. ત્યાં બીજા લગ્ન અપરાધ માનવામાં આવતા નથી. ચાલો આ વિશે વધુ જાણીએ, મેરેજ એક્ટ અનુસાર હિન્દુ વ્યક્તિ એક થી વધુ લગ્ન કરી શકે નહીં. તેને બીજા લગ્ન માટે પહેલી પત્નીને છૂટાછેડા આપવા જરૂરી છે. નહિતર તે અપરાધ માનવામાં આવશે અને યુવક સામે ગુનો દાખલ કરવામાં આવશે.

હિન્દુ વિવાહ નિયમ અનુસાર ગોવામાં બીજા લગ્ન માન્ય છે. મુસ્લિમ ધર્મમાં ચાર લગ્ન સુધી મંજૂરી આપવામાં આવેલ છે. જેથી એક યુવક ચાર પત્નીઓ રાખી શકે છે. એટલા માટે દેશમાં અવારનવાર સહિંતા માટે વિચાર રજુ કરવામાં આવે છે.

મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર એક સંશોધન કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં કેટલીક શરતોને આધારે આ મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. ગોવામાં હિન્દુ ફક્ત ખાસ પરિસ્થિતિમાં બીજા લગ્ન કરી શકે છે. જો કોઈ પત્નીને 25 વર્ષથી વધુ થઈ ગયા હોય અને લગ્નના દસ વર્ષ બાળક ન થાય તો તે બીજા લગ્ન કરી શકે છે.

પરંતુ બીજા લગ્ન કરતાં પહેલાં યુવકે પ્રથમ પત્ની જોડે લેખિતમાં અનુમતિ લેવી પડશે. જ્યારે બીજા લગ્ન યોગ્ય માનવામાં આવશે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર છેલ્લા કેટલાક સમયથી ગોવામાં બીજા લગ્ન થયા નથી કારણકે ગોવામાં લગ્ન રજીસ્ટ્રેશન ખૂબ જ અનિવાર્ય છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published.