કલેકટર અને આઇપીએસ માં કોણ છે વધુ પાવરફુલ, જાણો તમામ પગાર અને ભથ્થા વિશે

મોટાભાગે દરેક લોકોના મનમાં આ સવાલ આવતો હોય છે કે કલેકટર , એસપી અને જિલ્લા જજ માં સૌથી વધુ પાવર કોના જોડે હોય છે. આ બધા લોકો નું કામ શું હોય છે આજે અમે તમને આ લેખ દ્વારા ચોક્કસ માહિતી આપીશું.

કલેકટર

કાલે એ જિલ્લાનો સૌથી મોટો પ્રશાસનિક અધિકારી હોય છે. કલેકટર જોડે જિલ્લાના તહસીલદાર, નાયબ તહસીલદાર,SDM જેવા અધિકારી કામ હોય છે. કાલે તો જિલ્લાનું સૌથી પ્રમુખ હોય છે. કલેકટર જિલ્લા માં પાણી વીજળી સ્વાસ્થ્ય શિક્ષા વગેરેનું નિરીક્ષણ કરી ને લોકોની સેવા કરતો હોય છે.

એસએસપી

એસએસપી નો અર્થ થાય છે વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારી. એસએસપી જિલ્લા પોલીસના હેડ કહેવાય છે. એક એસએસપી ના નીચે જિલ્લાના એડિશનલ એસપી, સીએસપી વગેરે આવતા હોય છે. એસએસપી ના અશોક સ્તંભ લગાવવામાં આવેલ છે. બે સ્ટાર અને આઇપીએસ લખેલું હોય છે.

કલેકટર અને એસ એસ.પી વચ્ચે પાવર નો અંતર

કલેકટર અને એસએસપી નું સિલેક્શન upsc પરીક્ષા પાસ કર્યા બાદ કરવામાં આવે છે. કોઈપણ વ્યક્તિને યુપીએસસી પરીક્ષા પાસ કર્યા બાદ સૌપ્રથમ આઈએએસ બનાવ્યા પહેલા એડીઓ અથવા એસડીએમ પદુ પણ નિયુક્ત કરવામાં આવે છે ત્રણ થી ચાર વર્ષ બાદ તેનું પ્રમોશન કરી ત્યારબાદ તેને કલેક્ટર બનાવવામાં આવે છે.

તેવી જ રીતે સિવિલ સેવા પરીક્ષા પાસ કર્યા બાદ આઈપીએસની સૌપ્રથમ ડીએસપી અથવા sdop બનાવવામાં આવે છે. ત્રણ-ચાર વર્ષ બાદ તેનું પ્રમોશન કરીને તેને ઉચ્ચ અધિકારી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવે છે.

જો બંનેના વેતનની વાત કરવામાં આવે તો એક સરખો પગાર આપવામાં આવે છે બંને એક સરખી રેન્કમાં કામ કરે છે. પરંતુ વાત કરવામાં આવે પાવર ની તો કલેક્ટર જોડે વધુ પાવર હોય છે. કારણકે એસપી ફક્ત પોલીસ વિભાગનો મુખ્ય ગણવામાં આવે છે જ્યારે કલેકટર સમગ્ર જિલ્લાનું મુખ્ય ગણવામાં આવે છે. જિલ્લાના દરેક વિભાગ કલેકટરના નીચે આવે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published.