પોસ્ટ ઓફિસની આ સ્કીમમાં ગેરેંટી સાથે રૂપિયા થશે ડબલ, 50 હજાર રોકવા પર મળશે 1 લાખ, જાણો વધુ વિગત.

આ તમારી એક જાણકારી માટે એ જણાવી દઈએ કે આ પોસ્ટ ઓફીસથી એક સારૂ રોકાણ તમને આ બીજે ક્યાંય નહિ મળે. અને આ તમે એક પોસ્ટ ઓફીસની આ એક જોરદાર યોજના હેઠળ એ પૈસા ડબલ કરી શકો છો. અને આજે આ અમે તમને એક એના વિષે એ જાણકારી આપવાના છીએ. તો ચાલો આવો જાણીએ.

આ પોસ્ટ ઓફીસમાં તમારે રોકાણ માટે આ ઘણી બધી અમુક યોજનાઓ એ બનાવવામાં આવે છે. અને આ આજે અમે એની આ એકદમ મસ્ત યોજના વિષે તમને જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ. અને એ જણાવી દઈએ કે આ યોજનાનું નામ એ છે કિસાન વિકાસ પત્ર યોજના. અને આ જણાવી દઈએ કે આ હાલમાં એની પર તમને ૭.૬ % વ્યાજ એ મળે જેમાં કુલ ૧૧૩ મહિનાની યોજના છે. અને તે આ બેંકોથી પણ એક વધુ છે. આ વ્યાજદર બદલાય શકે છે. અને આ તમારે આ સ્કીમની વિશેષતા એ પણ છે કે આ તમે એ માત્ર ૧૦૦૦ રૂપિયાથી પણ તેને એ લઇ શકો છો. અને આ આમાં તમારા પૈસા એ ડબલ થઈને તમને મળે છે. તો ચાલો આવો હવે આ એક યોજના વિષે આપણે વિસ્તારથી જાણીએ.

શું છે આ પોસ્ટ ઓફીસની એક કિસાન વિકાસ પત્ર યોજના?

આ કિસાન વિકાસ પત્ર ની યોજના હેઠળ આ તમે માત્ર એક ૧૦૦૦ કે ૨૦૦૦ અને આ ૩૦૦૦ ના એક ગુણાંકમાં જ એ રોકાણ કરી શકો છો. એટલે આ તમારા રોકાણની એક રકમ એ માત્ર હજારના ગુણાંકમાં જ હોવી જોઈએ. જો તમે આ ૫૦ હજાર રૂપિયા આ એક યોજના હેઠળ તમારે જમાં કરો છો તો આ તમને એક મેચ્યોરીટી એ પૂરી થવા ઉપર તમને ૧ લાખ રૂપિયા એ મળશે. અને આ એટલે જેટલા માટે તમે આ એક રોકાણ એ કરશો એના આ ડબલ પૈસા એ તમને મળશે. અને આ યોજના હેઠળ તમારે આ દર વર્ષે કે દર મહીને એ પૈસા જમા કરવાની તમારે જરૂર નથી પરંતુ આ એક જ વખતમાં તમે આ રોકાણ એ કરી શકો છો.

આ મેચ્યોરેટી પહેલા પણ તમે ઉપાડી શકો છો પૈસા

આ મિત્રો એ કોઈ એક કારણ સર તમને આ મેચ્યોરેટી પહેલા જ આ પૈસાની જરૂર પડી ગઈ અને તો તમે વગર આ કોઈ તકલીફે આ વચ્ચેથી એક પણ તમારા પૈસા એ લઇ શકો છો. આ એટલે કે આ જરૂર પડે તો આ તમારા પૈસા તમને મળી જશે. અને હા પણ આ ત્યારે એ ડબલ નહિ મળે. પરંતુ આ તમે વચ્ચે આ તમારા પૈસા એ લો છો તો આ તમને એ નક્કી વ્યાજના આ બે ટકા કાપીને આ પૈસા એ આપવામાં આવશે. અને આ નિયમ મુજબ આ તમે આ પૈસા ત્યારે લઇ શકો છો અને આ જયારે એક તમારા રોકાણના આ ૨.૫ વર્ષથી વધુ એ થયા હોય.

શું છે આ કિસાન વિકાસ પત્ર યોજનાના ફાયદા? ચાલો આવો તમને આ એક યોજનાના ફાયદા વિષે આ જણાવી દઈએ.

તમે આ સ્કીમને આ તમે આ ભારતની એ કોઈપણ પોસ્ટ ઓફીસમાંથી તમે ખરીદી શકો છો.

અને આ તમે તમારા આ નાણાનું રોકાણ એ પોસ્ટ ઓફીસમાં કર્યું છે એટલે કે આ તમારા મહેનતના પૈસા એ ડૂબવાની શક્યતા નથી.

અને તેમાં આ તમે માત્ર એક ૧૦૦૦ રૂપિયાથી પણ તમારે રોકાણ એ કરી શકો છો.

અને આ એક યોજનાનું વ્યાજ એ ૭.૬ % છે જો તમારે કે આ બેંક એ એફડીથી ઘણું વધુ છે. વ્યાજદર બદલાય શકે છે.

અને આ એક યોજનાથી પૈસા એ ડબલ થઇ જાય છે. અને જો કે આ બીજા રોકાણમાં તમારે નથી થઇ શકતું.

Leave a Reply

Your email address will not be published.