રાજ્યની સરકાર ની નવી જાહેરાત, શ્રમિકો ની દીકરી ના લગ્ન પર આપશે એક લાખ રૂપિયા નો ચાંલ્લો

ઉત્તર પ્રદેશની યોગી આદિત્યનાથ ની સરકાર તેને વચન પૂરા કરવા ઉપર કામ કરી રહી છે. ચૂંટણી સમયે લોકોને કરેલા વાયદા સો દિવસમાં પૂરા કરવાના ધ્યેય સાથે યોગી સરકાર દિવસરાત એક કરી રહી છે. તેમાં મજૂરો માટે કરવામાં આવેલા વાયદાને યોગી સરકાર પૂરું કરવાની તૈયારી કરી ચૂકી છે.

આ વચનને પૂરું કરવા માટે યોગી સરકારે શ્રમિકોને દીકરીઓના લગ્ન માટે આપવામાં આવતી અનુદાનની રકમને વધારી દીધી છે. રાજ્ય શ્રમ વિભાગે હવે એક લાખ રૂપિયાનું અનુદાન આપવાનો પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો છે. આ નિર્ણયથી રાજ્યના 1.43 કરોડ મજુર પરિવારોને ફાયદો થશે.

રાજ્ય શ્રમ વિભાગ હેઠળ નોંધાયેલા 1.43 કરોડ શ્રમિકો ના પરિવારની દીકરીઓના લગ્ન માટે સરકાર આર્થિક મદદ કરે છે. અત્યાર સુધીમાં આ રકમ 55000 ની હતી પરંતુ હવે તેને સરકારે વધારીને 1 લાખ કરવાનો પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો છે. આ પ્રસ્તાવ પર ટૂંક સમયમાં સરકાર નિર્ણય લેશે. કારણ કે આ ભૂતો ચૂંટણીના ઘોષણાપત્રમાં સમાવિષ્ટ કરવામાં આવ્યો હતો. અને હવે સરકાર તેને 100 દિવસના કાર્યકાળમાં પૂર્ણ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે.