રશિયા વિરૂદ્ધ શરૂ થયું નેક્સ્ટ જનરેશન યુદ્ધ, એલન મસ્કે રશિયાના પુતિનને યુક્રેન નહી જીતવા દેવાનો ફરી હુંકાર ભર્યો

યુક્રેન ઉપર રશિયા દ્વારા હુમલા કર્યા બાદ રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વિરુદ્ધ નેક્સ્ટ જનરેશન નું યુદ્ધ ચાલુ કરી દેવામાં આવ્યું છે. આયુર્વેદમાં એલોન મસ્ક એ પોતાનો મહત્વનો રોલ ભજવે છે અને રશિયા વિરુદ્ધ સ્ટાર લિંક જોડી દીધી છે. એલોન મસ્ક દ્વારા પોતાની ઓફીસ ખોલવામાં આવી રહી છે.

એ ઇલોન દ્વારા મીડિયા સાથે વાતચીત કરતા જણાવ્યું હતું પોતાની નવી ઓફીસ બનાવશે એનો મતલબ એ છે કે તે તમને મદદ કરવા ઈચ્છે છે અને ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને રશિયા સામે લડાઇ કરવા માટે તૈયાર છે અને આ લડાઈ અંતરીક્ષ સુધી જોવા મળી શકે તેમ છે.

યુક્રેનના મંત્રીઓ અને અધિકારીઓને કહ્યું છે કે આ સ્ટાર લિંક આધુનિક ટેકનોલોજીથી બનાવેલ છે અને ભવિષ્ય માટે તે ખૂબ જ જરૂરી છે. આ કંપની દ્વારા યુક્રેન ને ખૂબ જ મદદ કરવામાં આવી હતી હાલના સમયમાં આ કંપની દ્વારા યુક્રેન ઇન્ટરનેટ પૂરું પાડવામાં આવી રહ્યું છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published.